Đối với nhiều dự án công tác bán hàng được triển khai khi dự án chưa hình thành, nhưng với Qi Island chủ đầu tư trã triển khai làm cơ sở hạ tầng hoàn thiện mới triển khai bán hàng. Từ đó nhà đầu tư có thể hình dung cụ thể vị trí, cảnh quan dự án một cách rõ hơn. Ngoài ra, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng giúp nhà đầu tư có thể xây dựng ngay, thời gian nhận sổ từ khi mở bán ngắn hơn.

Dự án Island Riverside đang được triển khai liên tục để sớm hoàn thành công trình để quý khách hàng có thể sớm tham quan dự án.

Island Riverside đã hoàn thiện được đường nước, điện âm, vỉa hè, công viên cây xanh tập trung, trải nhựa các trục đường và làm lại hệ thống bờ kênh bao quanh dự án. Và đã hoàn thành nhà mẫu, sa bàn tổng quan dự án.

Chúng tôi xin cập nhật một số hình ảnh hiện trạng dự án hiện nay.

Bên ngoài Nhà Mẫu Island Riverside
Bên ngoài Nhà Mẫu Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Hình Ảnh Bên Ngoài Nhà Mẫu Dự Án Island Riverside
Hình Ảnh Bên Ngoài Nhà Mẫu Dự Án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Bên trong nhà mẫu dự án Island Riverside
Văn Phòng Ngân hàng VietBank
Văn Phòng Ngân hàng VietBank
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside
Các trục đường dự án Island Riverside

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *