BẢNG GIÁ DỰ ÁN ISLAND RIVERSIDE

BẢNG GIÁ DỰ KIẾN ISLAND RIVERSIDE

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐẤT NỀN ISLAND RIVERSIDE

Đợt Thời Gian Chiếm % Thành Tiền
   Giữ chổ 50.000.000 VNĐ    
1  Đặt cọc 50.000.000 VNĐ    
2  Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt cọc  30%  
3  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1  10%  
4  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2  10%  
5  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3  10%  
6  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4  10%  
7  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5  10%  
8  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6  10%  
9  Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7  5%  
10  Nhận sổ  5%  

[/row]

LIÊN HỆ

Liên hệ Island Riverside